„Kristaus kančios istorija”

Didžiojo penktadienio vakaro skaitiniai Kintų bažnyčioje

Didžiojo Penktadienio –  Kristaus nukryžiavimo, kančios ir mirties dienos – pamaldose klausėme kunigo ir jo šeimos narių skaitomų tekstų iš evangelijos apie paskutinių Jėzaus Kristaus gyvenimo dienų ir Jo kančios istoriją, žiūrėjome paveikslus, tarpuose tarp skaitinių Arvydo Ruzgio vedami giedojome giesmes.

kryziai

sk_1AR

This entry was posted in Naujienos. Bookmark the permalink.

Comments are closed.